The Energy Farm International Foundation ble etablert mandag 11.august 2014 med TERI-direktør R K Pachauri som styreleder.

Dr. Pachauri og Erik Eid Hohle undertegner stiftelsesdokumentet på kontoret til Stortingspresident Olemic Thommessen.
Energigården og The Energy and Resources Institute (TERI) i India har opprettet The Energy Farm International Foundation (EFIF) den 11. August 2014. Stiftelsesdokumentet ble signert av Dr. R K Pachauri og Erik Eid Hohle på kontoret til Stortingspresident Olemic Thommessen, i etterkant av et møte i Utenriksdepartementet.

«Det er en stor ære for Energigården å samarbeide med TERI, som er en av verdens ledende aktører innen forskning og utvikling av fornybar energi, ressursforvaltning, klima og forurensning», sier Erik Eid Hohle, daglig leder ved Energigården. Stiftelsen er et resultat av en samarbeidsavtale mellom TERI og Energigården AS fra august 2013 og en «vision statement for energy farms» utformet og presentert av Dr. Pachauri under Delhi Sustainable Development Summit i februar 2014. TERIs leder R K Pachauri ser fram til samarbeidet og har tidligere kalt Energigården «a brilliant concept».

Stiftelsen EFIF vil etablere en internasjonal organisasjon som har som mål å utvikle og starte et globalt nettverk av kompetanse- og opplæringssentre for fornybar energi, lokal energiproduksjon og energieffektivisering. Det første energisenteret etter den norske modellen blir bygget opp på en etablert gård i Kenya. I Ukraina vil senteret bli lagt til en by i sørvest i samarbeid med lokale aktører og arbeidet med å finne et sted i Myanmar er i gang.
Kjeden av disse energigårdene skal produsere og bruke fornybar energi med vekt på moderne sol- og bioenergi samt gjøre kunnskap og løsninger innen små- og mellomskala fornybar energi tilgjengelig, og bidra til å redusere behovet for fossilt brensel. Slik ønsker stiftelsen å bidra til ren energi til de 3 milliarder mennesker som fortsatt er direkte avhengige av ineffektiv bruk av fast brensel til oppvarming og matlaging, og 1,2 milliarder mennesker som fortsatt ikke har tilgang til elektrisitet. Tilgang til ren energi er en forutsetning for bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon, som begge er viktige virkemidler mot klimagassutslipp.

EFIF skal samarbeide med anerkjente kunnskapsmiljøer over hele verden for å øke verdiskapingen og næringsutviklingen i lokalsamfunn, og fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø.

Hjemsted og styrets sete skal være Eidsalm gård i Brandbu og styreleder blir R K Pachauri. Nestleder i styret blir tidligere FN-direktør Svein Tveitdal. Kristin Halvorsen, direktøren ved Cicero – Senter for klimaforskning går også inn som styremedlem.

Styreleder for Stiftelsen- Dr. R K Pachauri, generaldirektør, TERI India
Viseformann – Svein Tveitdal, tidligere divisisjonsdirektør UNEP, styreleder i Energigården
Styremedlem – Kristin Halvorsen, Direktør, Cicero – Senter for klimaforskning

Mer informasjon kan sendes på forespørsel.

Kontaktpersoner:

Daglig leder Erik Eid Hohle
Tlf: 90 50 60 90

Energirådgiver Hrefna Johannesdottir
Tlf. 483 66 900

Styreleder Svein Tveitdal
Tlf. 90 58 90 32