Produksjon og bruk av bioenergi har gått ned i Norge, det går på tvers av utviklingen i andre land.  Dette viser en rapport NMBU har utarbeidet for Enova som en del av arbeidet i det internasjonale energibyrået IEA.  Last ned rapporten her.

Varmere vintre og virksomme varmepumper begrenser vedfyringen i norske hjem. Mindre produksjon av papir og papirmasse har bidratt til å redusere etterspørselen etter bioenergi også i industrien de senere årene.

– I tillegg ser vi at bruken av biodrivstoff i transportsektoren er uendret. Fjernvarmebransjen demper den totale nedgangen, ettersom norske fjernvarmeanlegg leverer stadig mer biobasert oppvarming, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.  Bioenergi er viktig på veien mot lavutslippssamfunnet. Enova ønsker å bidra til en videre god utvikling av bioenergi både innenfor fjernvarme og transport.

Les mer på hjemmesiden til Enova