Møtet ble ledet av stiftelsens styreformann Rajendra K. Pachauri, som er generaldirektør i TERI, The Energy and Resources Institute i India. Styret består for øvrig av Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO – Senter for Klimaforskning og Svein Tveitdal, leder av Klima 2020 og også Energigården AS styreleder.

Stiftelsen jobber nå med å utvikle en verdensomspennende kjede av Energigårder som kompetanse- og opplæringssentre for småskala fornybar energi, lokal energiproduksjon og energieffektivisering. Gjennom kjeden skal stiftelsen følge opp sin visjon om å bidra til å forsyne ren energi til de 3 milliarder mennesker som er avhengige av ineffektiv bruk av fastbrensel for oppvarming og matlaging samt de 1.2 milliarder mennesker i rurale strøk som fortsatt mangler tilgang på elektrisitet. Senterne skal produsere og bruke fornybar energi med hovedvekt på moderne utnyttelse av bio- og solenergi samt sørge for at kunnskap rundt og løsninger for små- og mellomskala fornybar energi gjøres tilgjengelige i rurale strøk.  Det er utarbeidet forprosjekter for sentere i Kenya og Ukraina, og Myanmar står nå for tur.

Stiftelsens første styremøte er en viktig milepæl på veien til etablering av de første Energigårdssenterne i disse landene.

Stiftelsen skal delta under det norske statsbesøket til Ukraina den 18. november, og også under et statsbesøk til Myanmar i begynnelsen av desember, hvor ett av de sentrale temaene vil være energisamarbeid. Stiftelsens planer for energisentre i disse landene vil bli her bli presentert.

Dr. Pachauris møter i Oslo ble avsluttet med et besøk ved Hafslund Varmes skogflisbaserte energisentral som forsyner Gardermoen og OSL med varme. Se NRKs intervju derfra med Pachauri om The Energy Farm International Foundation: http://www.nrk.no/ho/1.12042878