Den siste tiden har det vært stor aktivitet i stiftelsen, og i løpet av de siste ukene har vi deltatt som en del av delegasjoner i både Ukraina og Myanmar.

Ukraina har et stort potensial for fornybar energi, men har hittil støttet seg tungt på import. Inntil nå har landet knapt brukt sine fornybare ressurser og behovet for kunnskapsoverføring er stort.  Energigården leverte i oktober en forstudie til UD om mulighetene for etablering av et kunnskaps- og demonstrasjonssenter for fornybar energi vest i landet.  Som følge av denne rapporten ble Energigården invitert som en del av næringslivsdelegasjonen som reiste til Kiev i forbindelse med Statsministerbesøket den 17.-19. november.  Det Norsk-Ukrainske Handelskammeret arrangerte et businessforum den 18. november der Erik Eid Hohle presenterte «Bioenergy in Ukraine: The need for knowledge, training and capacity building».

The Energy Farm International Foundation hadde også et møte med The State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving og knyttet kontakt med the Bioenergy Association of Ukraine.  Disse møtene i Kiev samt en mulig etablering av en ukrainsk Energigård blir fulgt opp i ukene fremover.

Myanmar

Erik Eid Hohle representerte The Energy Farm International Foundation (EFIF) i Innovasjon Norges næringslivsdelegasjon i forbindelse med DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas statsbesøk i Myanmar. Et av hovedelementene i programmet var fornybar energi og Erik presenterte foredraget «Bioenergy in Myanmar – from traditional to modern, energy efficient use for heat, power and transport». Bioenergi er den desidert største energikilden i Myanmar og står for over 70 % av den primære energibruken i landet. Til sammenligning utgjør fossil energibruk under 20 %.

I tillegg til foredraget ble det også arrangert et møte med The Ministry of Environmental Conservation and Forestry, der Torunn Aass Taralrud, regionleder for Innovasjon Norge i Sør- og Sørøst-Asia deltok sammen med Erik Eid Hohle. Under dette møtet ble muligheter for å etablere Energigårder i Myanmar diskutert, og partene ble enige om å jobbe videre for i nær framtid å skrive under en intensjonsavtale.

Energigården var også blant selskapene som fikk presentere sin virksomhet i et møte med DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonja. Det var en ære å få presentere Energigården i Norge, våre planer om et internasjonalt nettverk av sentere for bio- og solenergi herunder Energigården i Myanmar  for de kongelige.

Se Innovasjon Norges nyhetssak fra besøket her.

Det er spennende å delta som en del av norsk næringsliv med et stort ønske om å utvikle seg internasjonalt. The Energy Farm International Foundation ser stadig at teknologiske løsninger finnes, men at det er kunnskap og kompetanse som mangler. Det hjelper ikke med store ressurser dersom de ikke blir utnyttet på en bærekraftig måte, riktige anlegg velges og disse bygges og driftes som tiltenkt. Ukraina har Europas største biomasseressurser og i Myanmar er det bare 5 % av landsbyene som er tilknyttet elektrisitetsnettet, noe som fører til at 95 % av befolkningen er avhengig av tradisjonell og ineffektiv forbrenning av faste brensel for matlaging og oppvarming. Her er det åpenbart et behov for småskala løsninger for en bærekraftig og effektiv utnyttelse av biomasse og annen fornybar energi.