Prosjektet «Fossilfri skogsdrift» inviterer til

Skogdag med presentasjon av landets første skogsmaskiner på avansert biodrivstoff

Lederen av Energi- og miljøkomiteen Ketil Kjenseth deltar

 

Tid: Tirsdag 5. mars kl. 11-13

Sted: Ved E6 rett sør for Minnesundkrysset

Se veibeskrivelse og kart nederst i invitasjonen

Program

Kl. 11.00-12.00:

  • Oppmøte med kaffe og lett bevertning
  • Orienteringer om prosjektet fra prosjektdeltagerne, entreprenørene, maskinleverandørene og biodrivstoffleverandøren
  • Demonstrasjon av kjøring, tanking og logistikk

Kl. 12.00-12.35:

  • Ketil Kjenseth, leder at Stortingets Energi- og miljøkomite, vil orientere om myndighetenes biodrivstoff-satsing og andre relevante klima- og energipolitiske temaer for skogbruket
  • Spørsmål og diskusjon

Kl. 12.35-13.00:

  • Oppsummering: Veien videre for biodrivstoff i skogbruket med tanke på teknikk, logistikk og økonomi
  • Demonstrasjon av hogstmaskin, lassbærer og flishogger på biodiesel

Påmelding innen 01.03.19 til pamelding@energigarden.no. Send gjerne invitasjonen videre til relevante kontakter.

 

Om prosjektet:

Prosjektets fulle navn er «Hvordan øke verdiskapingen i skogbruket og klimanytten av skogsvirke gjennom bruk av næringens egne energiressurser. Gjennom høsten 2018 og vinteren 2019 har og skal tre skogsentreprenører gjennomføre forsøk med bruk av biodiesel på sine skogsmaskiner. Entreprenørene er Struksnæs Skog, Krogsrud Sag og BioDrift.

 

Resultatene fra forsøksdriftene skal presenteres i en manual for bruk av biodrivstoff i skogbruket som blir tilgjengelig våren 2019.

Prosjektet er delfinansiert av Skogbrukets Verdiskapingsfond og Innovasjon Norge.

 

Veibeskrivelse:

Ta av E6 ved Minnesundkrysset og følg Trondheimsvegen/gamle E6 sørover. Følg Trondheimsvegen til du ser skilting til «skogdag». Velteplassen ligger langs Trondheimsvegen på venstre side midt mellom Julsrud gårdene når du kjører sørover.

Kontaktpersoner:
Hanna Gjessing 91876472
Erik Eid Hohle 90506090