Energigården har i løpet av 2018 fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB, Bergersenstiftelsen og Eckbos Legat. Du finner mer informasjon om hva hver av tildelingene går ut på i de ulike sakene:
Sparebankstiftelsen DNB støtter videreutviklingen av Energigårdens opplæringstilbud til barn og ungdom
Støtte fra Bergersenstiftelsen til utvikling av Energigårdens opplærings- og øvelsesarena
1 million til utbygging av Energigården
  En stor takk for tillitten og støtten!