ENERGIGÅRDEN

- Fra kunnskap til handling

Kontaktinformasjon

Adresse: Eidsalm gård - Røykenviklinna 617, 2760 Brandbu

Telefon: 613 36 090

E-mail: post@energigarden.no

Medarbeidere:

Nedenfor finner du informasjon om våre ansatte. 

Erik Eid Hohle

Daglig leder
Bakgrunn: Forstkandidat (NLH),
energiforskning, prosjektledelse, undervisning
Arbeidsoppgaver: Energi- og klimarådgivning,
forretningsplaner, varmeplaner, prosjektering,
kursledelse, foredrag og omvisninger.
Redaktør av fagboka "Bioenergi - Miljø, teknikk og marked".
Kontakt:
Mobil: 90 50 60 90
E-post: erik@energigarden.no

Ole Dæhlen

Energi- og klimakonsulent
Bakgrunn: Bedriftsøkonom, produkt-
og forretningsutvikling, bedriftsledelse markedsføring
Arbeidsoppgaver: Energirådgiving, prosjektering,
kursledelse, foredrag, produksjon og bruk av biogass
Kontakt:
Mobil: 97 09 96 83
E-post: ole.daehlen@energigarden.no

Salg av produkter

Vi selger flere produkter på Energigården.

Den store fagboken:
Bioenergi – Miljø, teknikk
og marked

Bioenergi – Miljø, teknikk og marked ble gitt ut i 2001 og brukes som lærebok for dem som er interessert i energi og energibruk. Over 20 forfattere har bidratt til utgivelsen, alle med sine respektive fagområder. Boka går nærmere inn på fotosyntesen – grunnlaget for all produksjon av biomasse – og ser nærmere på temaer knyttet til produksjon, høsting og omforming av biomassen. Det økonomiske aspektet samt planlegging av bio-anlegg er også i fokus. 
Du tilegner deg kunnskap underveis og trenger ingen forkunnskaper for å bruke boka. En innholdsrik stikkordliste
følger med for å gjøre lesingen enklere. 
Bestilling og pris
Legg inn forespørsel om kjøp av boka via
kontaktskjemaet vårt, så hører du fra oss. 

Salg og distribusjon av biobrensler 

Eidsalm gård produserer og leverer følgende biobrensler: langved,
skogsflis, halm. Vi kan også levere eller formidle leveranser av sertifisert
biodiesel, bioetanol, biogass og biokraft.
Ta kontakt for priser.

 Ta kontakt

Navn E-post Telefonnummer Adresse:
Forespørselen gjelder:
Rådgiving om produksjon og bruk av bioenergi
Rådgiving om energieffektivisering
Planlegging av varmeanlegg for biobrensel og bio-solenergi
Produksjon og leveranse av biobrensler
Produksjon og leveranse av biodrivstoff (biodiesel, bioetanol, biogass, biokraft)
Energi- og klimaråd for gårdsbruk og landbruket generelt
Energi- og klimaplaner for bedrifter og kommuner
Kurs, undervisning og arrangementer
Demonstrasjon av bio- og solenergi i praksis
Bestilling av den store fagboka «Bio…..»
Annet
Melding Send inn

Har du spørsmål eller ønsker å bestille kurs eller et arrangement?
Trenger du bistand til et prosjekt eller forretningsutvikling? 

Kontakt